Upozornění na možné zneužití totožnosti advokáta

JUDr. Jan Paroulek, advokát oznamuje svým klientům a třetím osobám, že ve vztahu k jeho osobě pravděpodobně mohlo dojít ke zneužití jeho totožnosti prostřednictvím e-mailové korespondence. Toto zneužití spočívá v tom, že z e-mailové adresy iphonemailappps@aol.com bylo neznámou osobou zasláno jeden či více e-mailů, v nichž se pisatel vydává za JUDr. Jana Paroulka.

JUDr. Jan Paroulek nemá s touto e-mailovou adresou nic společného, nikdy takovou e-mailovou adresu neužíval a od obsahu těchto e-mailů se distancuje. Žádá proto všechny případné příjemce e-mailů z uvedené e-mailové adresy podepsané jeho jménem, aby takové e-maily ignorovali, neodpovídali na ně a v žádném případě na jejich základě ničeho nečinili a neposkytovali jejich pisateli žádné své údaje.

Dotyčný advokát zároveň podává trestní oznámení na neznámého pachatele.

Odpovědnost za vadu a záruka za jakost

I přestože je „nový“ občanský zákoník účinný již více než 4 roky, některé instituty jím zavedené nejsou doteď zcela vyjasněné.

Jedním z těchto institutů je odpovědnost prodávajícího za vady podle ustanovení § 2165 OZ, které říká, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Přečtěte si více >>>

Změna zákoníku práce

S účinností od 1. 7. 2017 je připravována novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která s sebou přinese nemálo změn, jež budou svědčit především ve prospěch ochrany zaměstnance jakožto slabší strany v pracovněprávním vztahu. V tomto článku Vám představíme nejpodstatnější z nich.

Přečtěte si více >>>

Novela nového občanského zákoníku

Dne 30. 12. 2016, tedy zveřejněním zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, ve Sbírce zákonů, došlo k první velké novelizaci občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014. Nebyl však novelizován pouze samotný zákon, ale změny dostály i některé zákony související, např. zákon o soudních poplatcích, notářský řád, zákon o katastru nemovitostí nebo zákon o zvláštních řízeních soudních. Jednotlivá změněná ustanovení nenabývají účinnosti k jednomu datu, nýbrž některá z nich jsou účinná již k datu vyhlášení, některá k 28. 2. 2017, ale všechna ustanovení by měla být účinná ke dni 1. 1. 2018. Účelem tohoto článku je shrnout nejdůležitější změny obsažené v dané novele.

Přečtěte si více >>>