Správní právo

  • zastupování ve správním řízení před správním orgánem,
  • soupis opravných řádných i mimořádných prostředků proti rozhodnutí správního orgánu,
  • ochrana proti nečinnosti správního orgánu,
  • soupis žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a zastupování před soudy ve správním soudnictví,
  • soupis kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu,
  • uplatnění náhrady škody v případě nesprávného úředního postupu nebo nezákonného rozhodnutí správního orgánu.