Obchodní právo

  • soupis a analýza jednotlivých typů obchodních smluv,
  • založení veškerých typů obchodních společností,
  • fúze obchodních společností,
  • změny v obchodních společnostech – převody obchodních podílů, zvýšení a snížení základního kapitálu,
  • zastupování v řízení u obchodního rejstříku,
  • zahájení podnikání fyzických osob,
  • soutěžní právo,
  • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů,
  • náhrada škody z obchodněprávních vztahů.