Upozornění na možné zneužití totožnosti advokáta

JUDr. Jan Paroulek, advokát oznamuje svým klientům a třetím osobám, že ve vztahu k jeho osobě pravděpodobně mohlo dojít ke zneužití jeho totožnosti prostřednictvím e-mailové korespondence. Toto zneužití spočívá v tom, že z e-mailové adresy iphonemailappps@aol.com bylo neznámou osobou zasláno jeden či více e-mailů, v nichž se pisatel vydává za JUDr. Jana Paroulka.

JUDr. Jan Paroulek nemá s touto e-mailovou adresou nic společného, nikdy takovou e-mailovou adresu neužíval a od obsahu těchto e-mailů se distancuje. Žádá proto všechny případné příjemce e-mailů z uvedené e-mailové adresy podepsané jeho jménem, aby takové e-maily ignorovali, neodpovídali na ně a v žádném případě na jejich základě ničeho nečinili a neposkytovali jejich pisateli žádné své údaje.

Dotyčný advokát zároveň podává trestní oznámení na neznámého pachatele.