Náš tým

Advokátní kancelář disponuje dostatkem odborných pracovníků jak z řad zaměstnanců, tak i externích spolupracovníků, garantujících svým zaměřením a dlouholetými zkušenostmi řádný a dostatečně erudovaný přístup k řešení právního problému.

jan paroulek
JUDr. Jan Paroulek

 • nar. 1960
 • absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
 • postgraduální program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor trestní právo
 • od roku 1983 působil na prokuratuře, později státním zastupitelství
 • od roku 1994 působí v advokacii jako advokát
 • v praxi se věnuje převážně trestnímu právu a přestupkovému právu

pavel svoboda
Mgr. Pavel Svoboda

 • nar. 1988
 • absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • po studiích nastoupil do advokátní kanceláře jako advokátní koncipient
 • v advokacii působí od roku 2012
 • v roce 2015 úspěšně složil advokátní zkoušku
 • od roku 2015 působí jako spolupracující advokát
 • v praxi se věnuje občanskému právu, obchodnímu právu a pracovnímu právu

IMG_3948
Mgr. Barbora Musilová

Advokátní koncipientka

 • nar. 1994
 • absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • v advokátní kanceláři působí od roku 2016
 • od roku 2018 působí jako advokátní koncipientka

IMG_20201211_101742
Mgr. Bc. Michaela Smatanová

Advokátní koncipientka

 • nar. 1992
 • absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor mezinárodní vztahy a evropská studia
 • v praxi se pohybuje od roku 2016
 • od roku 2020 působí jako advokátní koncipientka

IMG_20201211_101504
Šárka Čechová

Administrativa

Telefon: 516 419 464

 • administrativní podpora

ing.paroulkova bara
Ing. Barbora Paroulková

Administrativa

Telefon: 606 706 225

 • nar. 1973
 • absolventka RAVYS Brno
 • vedoucí ekonom kanceláře