Trestní právo

Předmět komplexních služeb představuje:

 • zastupování fyzických osob v trestním řízení, pokud vystupují jako osoby obviněné,
 • zastupování fyzických i právnických osob v trestním řízení, pokud jsou poškozenými,
 • zastupování v trestním řízení vykonávacím – zajištění služeb ve vztahu k podmíněnému propuštění z výkonu trestu, podmíněnému upuštění od výkonu zbytku trestu a výkonu dalších trestů,
 • poradenská činnost, vyhotovení právních rozborů, které jsou podkladem pro volbu nejvhodnějšího postupu v trestních věcech,
 • zastupování ve správním řízení o přestupcích dle přestupkového zákona a správního řádu,
 • zajišťování dosažení nároků klientů vyplývajících z řízení adhezního, t.j. docílení náhrady škody poškozeným v rámci platných právních předpisů.

Dosažení účelu služeb umožňuje:

 • specializovaný tým advokátů se zaměřením na trestní právo,
 • možnost bezprostřední spolupráce a konzultací se specialisty v ostatních právních odvětvích,
 • zastupitelnost advokátů,
 • široké a kompletní zázemí administrativní a personální,
 • flexibilita po celém území ČR zajištěna.