Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova, výživné
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné nezletilých a zletilých dětí
 • výživné manželů a příspěvek na výživu po rozvodu
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • vymáhání dlužného výživného
 • určení a popření otcovství
 • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti
 • vypořádání společného jmění manželů v soudním řízení