Přestupkové právo

Problematika přestupků, zejména

  • na úseku dopravy
  • na úseku ochrany před alkoholismem
  • na úseku myslivosti
  • proti veřejnému pořádku
  • proti občanskému soužití