Ceník

Cena právních služeb závisí na individuální domluvě s klientem. Odměna za právní služby se sjednává především těmito způsoby:

Hodinová sazba

Standardní a nejobvyklejší je hodinová sazba. Pohybuje se od 1 500 Kč za hodinu a stanoví se dle náročnosti a obtížnosti jednotlivých kauz.

Paušální odměna

Dohoda o pravidelných (zpravidla měsíčních) platbách klienta za poskytování veškerých právních služeb pro tohoto klienta advokátní kanceláří bez ohledu na jejich rozsah či druh. Tento druh odměny je vhodný zejména pro klienty potřebující vzhledem ke své činnosti pravidelné právní služby v různých záležitostech.

Odměna za úplné vyřízení věci

Stanovení odměny za úplné vyřízení věci spočívá v předem dohodnuté částce při převzetí zastoupení za celkové vyřízení věci. V tomto případě se zohledňuje časová i obsahová náročnost celé kauzy.

Úkonová sazba

Lze sjednat i odměnu za jednotlivé úkony právních služeb. V tomto případě klient platí za jednotlivé úkony a to dle platného advokátního tarifu.

V úvahu přichází i jiné návrhy a dohody (např. podíl z vymáhané částky apod.), vše záleží na domluvě.

Našim klientům poskytujeme též i doplňkové služby:

Ověření podpisu: 30 Kč/podpis

Autorizovaná konverze dokumentů: 30 Kč/1 stránka A4.

Výpis z katastru nemovitostí: 50 Kč/1 stránka A4.

Příklad standardizovaných úkonů:

Příprava kupní smlouvy na nemovitost a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí: 8 000 Kč
(v individuálních, zejména komplikovanějších případech může být po předchozí dohodě cena odlišná)

Příprava darovací smlouvy na nemovitost a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí: 4 000 Kč

Advokátní úschova: 4 000 Kč za úschovu

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Všechny ceny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu.