Advokátní služby

Vykonávané činnosti v jednotlivých oblastech

Advokátní kancelář Paroulek poskytuje právní služby v široké oblasti právních odvětví, přičemž díky širokému týmu zaměstnanců a externích spolupracovníků je schopen poskytnout právní poradenství takřka průřezově ve všech právních odvětvích co se týče vnitrostátního práva, ale i práva EU.

Konkrétně se zabývá následujícími činnosti v oblasti práva:

Ve výši zmíněných oblastech činnosti nabízí Advokátní kancelář komplexní právní služby dle dohody s konkrétním klientem buď formou hodinové odměny, anebo při opakovaných činnostech též formou paušálních plateb v dohodnutém penzu hodin.

Na prvním místě je vždy ochrana oprávněných zájmů klienta, maximální míra flexibility a spolehlivost. Při řešení určitého problému je Advokátní kancelář schopna nabídnout navíc i posouzení z hlediska daňového prostřednictvím spolupracujícího daňového poradce, případně i provedení právního auditu ve spolupráci s auditorskou společností.

Dovolujeme si tímto upozornit, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).