Občanské právo

 • převody nemovitostí,
 • řešení sousedských sporů,
 • ochrana osobnostních práv,
 • ochrana vlastnického práva,
 • problematika podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů,
 • náhrada škody,
 • náhrada škody na zdraví,
 • bezdůvodné obohacení,
 • soupis veškerých typů občanskoprávních smluv,
 • zastupování v občanském soudním řízení,
 • soupis opravných řádných i mimořádných prostředků proti rozhodnutí soudu,
 • návrh na zahájení exekučního řízení a zastupování v exekučním řízení.