Omezení provozu AK

Z důvodu recentních opatření vlády se dočasně omezuje provoz advokátní kanceláře. Žádáme současné i potenciální klienty, aby upřednostňovali komunikaci formou telefonu či e-mailu. Děkujeme za pochopení.

Upozornění na možné zneužití totožnosti advokáta

JUDr. Jan Paroulek, advokát oznamuje svým klientům a třetím osobám, že ve vztahu k jeho osobě pravděpodobně mohlo dojít ke zneužití jeho totožnosti prostřednictvím e-mailové korespondence. Toto zneužití spočívá v tom, že z e-mailové adresy iphonemailappps@aol.com bylo neznámou osobou zasláno jeden či více e-mailů, v nichž se pisatel vydává za JUDr. Jana Paroulka.

JUDr. Jan Paroulek nemá s touto e-mailovou adresou nic společného, nikdy takovou e-mailovou adresu neužíval a od obsahu těchto e-mailů se distancuje. Žádá proto všechny případné příjemce e-mailů z uvedené e-mailové adresy podepsané jeho jménem, aby takové e-maily ignorovali, neodpovídali na ně a v žádném případě na jejich základě ničeho nečinili a neposkytovali jejich pisateli žádné své údaje.

Dotyčný advokát zároveň podává trestní oznámení na neznámého pachatele.

Odpovědnost za vadu a záruka za jakost

I přestože je „nový“ občanský zákoník účinný již více než 4 roky, některé instituty jím zavedené nejsou doteď zcela vyjasněné.

Jedním z těchto institutů je odpovědnost prodávajícího za vady podle ustanovení § 2165 OZ, které říká, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Přečtěte si více >>>