Novela advokátního tarifu

Dne 26. 6. 2014 byla Ministerstvem spravedlnosti vydána vyhláška č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014.

Do dosavadního advokátního tarifu byla vyhláškou vložena nová, pátá část, obsahující § 14b. Uvedený § 14b se týká občanských soudních řízení, která byla zahájena návrhem na ustáleném vzoru týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech, v nichž je předmětem řízení peněžité plnění nepřevyšující 50.000,- Kč a v nichž byla žalobci přiznána plná náhrada nákladů řízení.

Tato nová, pátá část upravuje pro spory o pohledávku do výše 10.000,- Kč sazbu za každý úkon právní služby 200,- Kč a pro spory o pohledávku ve výši přes 10.000,- Kč do 50.000,- Kč sazbu za každý úkon právní služby 300,- Kč.

Dále vyhláška stanovila například to, že výše odměny pro účely stanovení náhrady nákladů ve sporech o pohledávku do výše 50.000,- Kč nesmí převýšit výši tarifní hodnoty.   Úplné znění vyhlášky si můžete přečíst na  internetové stránce Sbírky předpisů České republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>